Kolay,Hızlı,Güvenli,Adil,Şeffaf paylaşım.Akıllı Algoritmalar sayesinde komşularınıza yüksek yada düşük fatura sebeplerini açıklayabilme imkanı

Kalorimetre,Isı ölçer, ısı sayacı olarak adlandırılan ısı ölçüm cihazları merkezi sistemle ısıtılan binalarda ısının bağımsız bölümler tarafından tüketildiği kadar paylaştırılmasını sağlayan sistemlerdir. Bu sistemde bağımsız bölümler takılan cihazlar sayesinde tükettikleri enerji miktarları ölçülebilmektedir. Bağımsız bölüm kullanıcıları istedikleri ortam sıcaklığını termostatik vana üzerinde ayarlayarak bu sıcaklık değerinde konutlarını ısıtırlar. Bu ısınmayı yaparken kanunda belirtilen optimum değer olan 15 derecenin altına oda sıcaklığını düşüremezler. Ülkemizin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithal etmesi, herkesin arsa payı bazında yakıt tüketimine katıldığı ortamda suiistimallerin çok sık yaşanıyor olması ve etkin bir yalıtımla beraber enerji tüketiminde %35 mertebelerinde tasarrufun sağlanabiliyor olması ısı ölçer sistemlerinin kullanılmasını zorunlu kılmıştır.

Eğer merkezi sistemli bina inşaat ruhsatı ve proje onayları 2/5/2007 tarihinden sonra ise yani bu tarih itibarıyla yeni yapılacak merkezi sistemli binalarda 627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu gereğince ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanımı zorunludur. Dolayısı ile bu sistemlerin kullanıldığı binalarda da gider paylaşımı için bu yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur. Mevcut merkezi sistemli binalarda ise yine 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu gereğince 2/5/2012 tarihine kadar bu sisteme geçmeleri zorunludur. Dolayısıyla da gider paylaşımı konusunda da bu yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur. Yani konuyu mevcut ve yeni yapılacak merkezi sistemli binalar olarak değerlendirmek gerekir. Buna görede yeni yapılacak merkezi sistemli binalarda zorunluluk 2/5/2007 tarihi itibarıyla varolmakta olup, mevcut merkezi sistemli binalarda ise 2/5/2012 tarihi itibarıyla bu sisteme geçmiş olunması gerekmektedir.

Utek masaüstü yazılımımız ve utek çeviricimiz ile kendiniz sayaçlarınızı okuyup paylaştırabilirsiniz.

Evet. Odaların otomatik olarak istenilen sıcaklıkta kalmasını sağlayan cihaz termostatik vanadır. Ortam istenilen sıcaklığa ulaştığında termostatik vana devreye girer ve radyatördeki sıcak su akışını keser. Bu da aşırı ısınmayı önler ve ısı tasarrufu yapılmasını sağlar. Isı paylaşım sistemide bu tasarruf edilen ısıyı kayıt altına alır.

Yönetmeliğe göre evin sıcaklığı 15°C‘nin altına düşürülemez. Bunun amacı, boş dairelerin aşırı soğumasının önlenmesidir. Tüm radyatör vanaları kapatılmış dairedeki cihazlar, sistem tarafından görülerek okuyucuya manipülasyon uyarısı verir. Bu daire hesaplamalarda alınan karara göre ödeme yapar.

Sisteminiz karar defterinde aldığınız kararlar doğrultusunda yapılandırma yapılır. Daha sonra değişiklik yapmak yine karar defterinize göre yapılır. 3. şahısların sisteme müdahalesi mümkün değildir.